Knihovna pro rodiče

Líný rodič

Hodgkinson Tom
Líný rodič

Ze všech stran útočí módní trend dokonalých matek, které péči o své potomky věnují všechnu energii, volný čas a nezvládají jiná témata hovoru. Tom Hodgkinson razí strategii zcela opačnou pod heslem nejlepší rodič je Líný rodič.
Tom Hodgkinson nepředstírá, že je odborníkem v oblasti psychologie nebo snad pediatr, nic takového. Je to trochu ztahaný tatík od dětí, který má svůj vlastní názor. Může působit trochu kontroverzně, když tvrdí, že děti nejsou středem vesmíru. Jsou to samostatné bytosti, potřebují jen volnost a pomoc při rozvíjení přirozených instinktů a kreativity. Stručně řečeno slovy autora: „..nechte je na pokoji, nechte je být…“
Tom Hodgkinson má silnou averzi ke všem atributům konzumního a snobského způsobu života, především k tak oblíbeným zábavním parkům, nákupním centrům, exotickým dovoleným, kolektivním sportům a obecně k čemukoliv organizovanému. A také počítačovým hrám a televizi. V souladu se zdravým selským rozumem je zastáncem pobytu v přírodě nebo na zahradě, společného stolování, domácích zvířat a také tance a hudby. Jako Angličan se nebrání návštěvě hospod, základem pro spokojenost je životní styl, který vyhovuje všem členům rodiny. Pokud si rodiče nebudou soustavně stěžovat, ani jejich malá zlatíčka nebudou ukňouraná.

Najděte si svého Maťana

Herman Marek
Najděte si svého Maťana

Kniha je napsána vlídně a srozumitelně. Objevíte v ní svěží pohledy a úvahy z oblasti psychologie a mezilidských vztahů. Dozvíte se informace, o kterých s překvapením zjistíte, že je prostě potřebujete k tomu, abyste mohli vést spokojený život. Text je silný a naléhavý a zejména vás zaujme to, s jakým citem autor popisuje svět malých dětí; jeho pojetí je sympatickou pozvánkou do světa dětské psychiky. Zajímavou pointou je tvrzení, že každý dospělý v sobě nosí malé dítě, svého marťana, který o něm ví všechno. A že cestou ke spokojenému životu je právě umění naslouchat onomu vnitřnímu hlasu, na který mnoho z vás už dávno zapomnělo.

Jak ochránit své dítě

Ellittová Michele
Jak ochránit své dítě

Násilí a pornografie na obrazovce - Sexuální zneužití - Šikanování - Hazardní hráčství - Únos - Drogy a alkohol. Publikace seznamuje širokou veřejnost s nejzávažnějšími problémy týkajícími se možného ohrožení dítěte a zajištění jeho bezpečnosti před takovými jevy, jako je sexuální a emocionální zneužívání, fyzické týrání, zanedbávání, šikanování, drogová nebo alkoholová závislost aj. Celou knihu prolínají návody, instrukce, doporučení, jak k dětem přistupovat, jak je chránit.

O tvrdohlavých dětech

Bielická Izabela
O tvrdohlavých dětech

Překladem knižky známé polské lékařky I. Bielické O tvrdohlavých dětech se dostáva do rukou našich rodičů významná publikace o výchově dětí ve věku od dvou do čtyř let. Autorka v ní pojednává o zvláštnostech tohoto vývojového období, které jsou zdrojem mnohých nesnaží jak pro dítě, tak pro jeho vychovatele. Není jistě divu, že snadno podléháme okouzlení nad bezmocně spícím nemluvňátkem; ale projevovat lásku neposednému, často vzdorovitému zlostníku, to už nebývá vždy snadné. Tím více je zapotřebí mít dostatek pochopení pro dítě v tomto obtížném vývojovém období a správně je vést jeho úskalími.

Na stránkách knížky I. Bielické se hovoří o příčinách konfliktních situací, které většina rodičů dětí tohoto věku tak dobře zná a které zákonitě vyplývají ze snahy dítěte uplatňovat co nejvíce svou samostatnost a aktivitu. Na konkrétních, živých příkladech se tu ukazuje, jak je důležité, aby si rodiče byli této přirozené touhy dítěte po sebeuplatnění dooře vědomi a dovedli správně pochopit rozmanité projevy dětské tvrdohlavosti a umíněnosti. 

Knížka rodičům poradí, jak s porozuměním pro zvláštnosti dětského vývoje v tomto výchovně náročném období postupovat krok za krokem tak, aby z jejich dětí vyrůstali harmonicky rozvinutí, všestranně vyspělí lidé, kteří jednou budou rodičům vděčni za všechnu péči a porozumění, jehož se jim v citově bohatém ovzduší domova dostalo.

Proč jsou šťastné děti šťastné

Steve Biddulph
Proč jsou šťastné děti šťastné

Proč je tolik lidí nešťastných? Mnozí rodiče způsobují svým dětem celoživotní problémy tím, že je učí mít negativní vztah k sobě samým. Steve Biddulph ve své praktické a humorně napsané knize nabízí pomoc při komunikaci s dětmi od nejútlejšího věku až do doby dospívání. Nápaditým způsobem probírá důležitá témata: pozitivní a asertivní výchova význam širší rodiny a dalších vztahů pro rozvoj dítěte pomoc dětí s domácími pracemi,  jak reagovat na dětský vzdor, jak pomoci dětem vyrovnat se s nepříjemnými zážitky, jak pomoci dětem lépe se vyjadřovat. Při tom všem povzbuzuje rodiče, aby byli víc sami sebou, přísnější a současně láskyplnější, pevnější i uvolněnější. Ukazuje, jak opustit staré negativní přístupy k dětem a plně prožívat radost z nich i ze života.