Jedlá školní zahrada


Vážení rodiče,

V březnu letošního roku zahájila společnost Lidl spolupráci s programem Skutečně zdravá škola. Cílem spolupráce je pomáhat vytvářet kulturu zdravého a udržitelného stravování ve školách. Prvním výsledkem spolupráce je výběr šesti škol, které díky úspěchu v grantové výzvě získávají finanční prostředky na výstavbu jedlých školních zahrad.

Do grantové výzvy na vybudování jedlých zahrad přihlásilo své projekty 21 škol zapojených v programu Skutečně zdravá škola. Zástupci programu Skutečně zdravá škola a společnosti Lidl vybrali celkem šest škol, z nichž každá získá 100 000 Kč na realizaci jedlé zahrady a zároveň metodickou podporu při jejím budování. 

 

 

Proč to děláme? Proč jsme se zapojili do výzvy a chceme vytvořit jedlou školní zahradu?

  • Chceme dostat přírodu k nám, blíž k dětem – dokázat, že i v místě průmyslem a dopravou zatížené předměstské části města se dá vytvořit jakási oáza živé přírody, oáza klidu a bezpečí.
  • Uvědomujeme si význam prostředí pro zdravý a všestranný rozvoj dětí, a proto jsme se rozhodli rozvíjet potenciál své zahrady.
  • Vytvořit jedlou zahradu nejen pro děti, rodiče, veřejnost, ale také pro drobné živočichy.
  • Vytvořit dětem podmínky pro pozorování a poznávání zákonitostí živé přírody (pozvat je do světa jevů, tvarů, chutí a barev) a potravního řetězce.
  • Chceme rozvíjet smysly dětí, seznamovat děti s místními odrůdami rostlin, tradičními recepturami, zdravou a pestrou stravou.
  • Jsme otevřenou školou, proto chceme vytvořit podmínky a prostor, ve kterém se budou lidé rádi setkávat, navazovat nové přátelské vztahy a tím i zkvalitňovat naše služby pro širokou veřejnost.
  • Stát se samostatnými pěstiteli a být alespoň částečně nezávislí na kupování potřebných plodin a výpěstků pro děti