Projekty


Skutečně zdravá škola

Komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle

www.skutecnezdravaskola.cz

Se sokolem do života

Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky zaměřený na pohybovou gramotnost dětí. Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR)

www.sesokolemdozivota.cz

Nadační fond Sidus

Dobročinný projekt pro MŠ (nezisková organizace). Výtěžek z prodeje je věnován Pediatrické klinice UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětské Klinice Fakultní nemocnice Olomouc, a to pro nákup potřebných přístrojů pro dětské pacienty

www.fondsidus.cz

EDUkační LABoratoř

Jsme registrováni v programu podpory digitalizace škol EDUkační LABoratoř

www.edukacnilaborator.cz

Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola jejímž iniciátorem je společnost REMA Systém a.s.,.Umožňuje tak dětem a učitelkám třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení.

https://www.rema.cloud/zelena-skola/

Špačkokoš

Jsme zapojeni do programu ŠPAČKOŠ.

Ve společnosti STROOM Dub, rozvíjející osoby s omezením, lepí z nasbíraných špačků v rámci terapeutických dílen nejrůznější skulptury. Následná dražba vytvořených děl získává zdroje pro Českou olympijskou nadaci, která podporuje sportující děti. Pomyslný kruh se tak uzavírá a dětmi vytříděný špaček ve výsledku pomáhá opět dětem.

https://www.spackos.cz/

Soutěž s panem Popelou

„SOUTĚŽ S PANEM POPELOU“ je ekologická soutěž pro školy ve sběru papíru, která by měla provázet současné děti jak ve školce, tak i mimo ni a dát jím možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.

https://www.fcc-group.eu/cs/ceska-republika/pan-popela/soutez-s-panem-popelou.html

Mrkvička

Program Mrkvička je určen mateřským školám a dalším organizacím, které májí zájem podporovat ekologickou výchovu u předškolních dětí. Organizačně jej zajišťuje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina.

https://www.e-bedrnik.cz/materske-skoly/co-je-program-mrkvicka/

Celé Česko čte dětem

„Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.“

Celorepublikový projekt Celé Česko čte dětem, kterého se velmi rádi účastníme i my již od roku 2013.
Rodičovské předčítání je jedním z pilířů psychického, morálního a myšlenkového vývoje dítěte.Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do mladého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize.

„Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos.“

www.celeceskoctedetem.cz

Milí rodiče a prarodiče, máte-li chuť a čas, budeme velmi rádi (a to nemluvě o dětech), když k nám přijdete a přečtete pohádku. Ideální čas, kdy můžete dorazit, je někde kolem 12.30 až 13.00 hodin (cca 20 minut, v rámci odpoledního odpočinku). Máte-li zájem číst, ale čas vám prostě nevyhovuje, není nic jednoduššího, než se s vaší paní učitelkou domluvit a zkusit najít jinou cestu. D Ě K U J E M E

Hračky a vybavení

Hračky a vybavení MŠ a zahrady nakupujeme převážně od regionálních nebo českých rodinných firem.