Co nabízíme


vzdělávání 1

Vzdělávání dětí pomoci kvalitního Školního vzdělávacího programu Palováček ve třech věkově homogenních třídách umožňující jednotnější cílené výchovné a výukové postupy, cílenější zaměření didaktických pomůcek a celkové vybavení třídy

vzdělávání 2

Vzdělávání, při němž používáme zdravý rozum, inspirujeme se konceptem Komenského Škola hrou, teorií Konstruktivismu - konstruktivní škola a rovněž zařazujeme prvky alternativních programů Začít spolu, Zdravá MŠ a pedagogika M. Montessori

vzdělávání 3

Vzdělávání dětí pomoci kvalitního Školního vzdělávacího programu Palováček ve třech věkově homogenních třídách umožňující jednotnější cílené výchovné a výukové postupy, cílenější zaměření didaktických pomůcek a celkové vybavení třídy. Vzdělávání cíleně zaměřené na předškolní přípravu dětí na vstup do ZŠ v samostatné třídě, zdravý způsob života s důrazem na pohybové činnosti dětí a správnou životosprávu a environmentální výchovu dětí

prevence

Logopedickou preventivní péči zaměřenou na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolní věku, kterou předcházíme poruchám řeči a čtenářským obtížím. Zajišťujeme každodenní logopedickou prevenci, pravidelnou skupinovou logopedickou prevenci a „tréning jazykových schopností“ podle D. B. Elkonina „V KRAJINĚ SLOV A HLÁSEK"

kvalifikace

Kvalifikované, motivované a laskavé učitelky přistupující k dětem a rodičům s respektem, vstřícně a zdvořile

přístup 2

Individuální přístup ke všem dětem bez rozdílu a podporu pozitivní originality dětí

přístup 1

Celostní přístup k osobnosti, který uznává všechny oblasti lidských schopností a nejrůznější cesty poznávání. Důraz je kladen na rozvoj citů, postojů, hodnot, morálních a volních vlastností. „Encyklopedické znalosti nezaručí dětem úspěšný život, pokud nezvládnou strategii mezilidských vztahů.“ Z. Matějček

atmosféra

Pozitivní, klidné sociální klima, výborné mezilidské prosociální vztahy

vybavení 1

Dostatek kvalitních, kreativních didaktických pomůcek a hraček, včetně interaktivní techniky a tabletů

vybavení 2

Příjemné, čisté, vkusné a prostorné interiéry dostatečně vybavené světlým, dřevěným nábytkem, herními, tematicky zaměřenými koutky, zrekonstruovaným sociálním zařízením a vyzdobené dětskými výtvory

živá příroda

Koutek živé přírody – morčata

zahrada 1

Prostornou, členitou zahradu umožňující volný pohyb dětí s odděleným prostorem pro každou třídu. Vybavenou herními, interaktivními a edukativními prvky, hřištěm pro fotbal a míčové hry a zjednodušenou verzí dopravního hřiště

zaharada 2

Zahradu, která poskytuje dětem příjemný, atraktivní a poučný prostor pro různorodou hru v intencích přírodní zahrady

zahrada 4

Zahradu umožňující dětem výuku venku, environmentální a badatelské aktivity.
Např. vodní prvek s ruční pumpou. Pomocí něho se děti, kromě hrátek s vodou a pozorování, jak se voda chová v různých situacích a jak působí na různé materiály naučí že, vodou se neplýtvá, pokud je sucho – není, má energii, kterou lze využít

zahrada 3

Zahradu jejíž součástí jsou ovocné a okrasné keře a stromy, vyvýšené záhonky se zeleninou a bylinkami, kompost, „pozorovací brambořiště“ určené k sázení brambor a dýní a „pozorovací záhon“ s otevírajícími stěnami k sázení kořenové zeleniny

stravování 1

Vlastní školní kuchyni, zajišťující kvalitní zdravou stravu z čerstvých surovin

stravování 2

Školní kuchyni oceněnou v roce 2021 bronzovým certifikátem v programu Skutečně zdravá škola

provozní doba

Provozní dobu od 6:00 do 17:00

spolupráce 1

Otevřenou spolupráci s rodinou (vstřícný přístup, odborné poradenství, pravidelné konzultační schůzky o individuálních pokrocích v rozvoji a učení dětí)

spolupráce 2

Spolupráci s prarodiči „Mezigenerační setkávání“
- Pohádková „čtecí babička – dědeček“
- „Babička – dědeček nám pomáhá“
- „Kavárna pro prarodiče“
- Mezigenerační setkávání v Domově pokojného stáří

spolupráce 3

Spolupráci se Základními školami před Zápisem dětí do ZŠ ale i v průběhu roku, s plaveckou školou Laguna Nový Jičín, Hokejovým klubem Nový Jičín, AS Fitnes Nový Jičín

spolupráce 4

Spolupráci se zájmovými a profesními organizacemi a spolky: Myslivecký spolek, Technické služby atd., Hasiči, Policie….