Sběr druhotných surovin


SBĚR PAPÍRU

Milí rodiče,

rádi bychom vás i v letošním školním roce požádali o celoroční sběr papíru, který dopomůže mateřské škole k zakoupení výtvarného nebo didaktického materiálu pro vaše děti, případně k zakoupení dětské hračky. Současně se tímto sběrem účastníme „Soutěže s panem Popelou“, organizovanou Frýdeckou skládkou, a.s.

„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnéděti jak ve školce, tak i mimo ni a dát jím možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.

Vychází z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

 

Sběr špačků „Špačkoš“

I jeden malý zbytek pastelky, odhozený do správného koše, může přinést mnoho dobrého...

Špačkoš má nejen ekologický a sociální přínos, ale podporuje i umění a zdravý životní styl.

Ve společnosti STROOM Dub, rozvíjející osoby s omezením, lepí z nasbíraných špačků v rámci terapeutických dílen nejrůznější skulptury, což osobám s omezením přináší potřebnou relaxaci.V terapeutických dílnách vznikají svojí povahou jedinečná a velice cenná díla, za jejichž vytvořením stojí desítky hodin poctivé ruční práce.Následná dražba vytvořených děl získává zdroje pro Českou olympijskou nadaci, která podporuje sportující děti. Pomyslný kruh se tak uzavírá a dětmi vytříděný špaček ve výsledku pomáhá opět dětem.

Se Špačkošem je spojených také několik soutěží o věcné ceny KOH-I-NOOR HARDTMUTH do kterých se naše MŠ rovněž zapojila.

Sbírejte špačky,tedy zbytky tužek a pastelek menší než 8 cm třeba doma, v práci a přineste do naší MŠ do Špačkoše.

 

Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn u zadního vchodu do školky. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.