O nás


Proč bych měl poslat své dítě zrovna k vám?

Děti se k nám těší, protože MŠ Palováček je školka, ve které se děti nenudí, jsou v ní vlídné, hodné, ochotné, komunikativní a usměvavé paní učitelky a tety, které o ně pečují s upřímnou láskou. Děti v ní prožívají pocit štěstí a uspokojení a odnáší si z ní příjemné a veselé vzpomínky.
 

MŠ Palováček je školka, která je

VSTŘÍCNÁ
TVOŘIVÁ
AKČNÍ
PLNÁ HUMORU A DOBRÉ NÁLADY
OTEVŘENÁ
PŘÁTELSKÁ
PESTRÁ
POHODOVÁ A UVOLNĚNÁ
VLÍDNÁ A LASKAVÁ
RESPEKTUJÍCÍ
LIDSKÁ
RODINNÁ

 

Nabízíme
  • Vzdělávání dětí pomoci kvalitního Školního vzdělávacího programu Palováček (více v odkazu Dokumenty – ŠVP) ve třech věkově homogenních třídách (podle věku) umožňující jednotnější cílené výchovné a výukové postupy, cílenější zaměření didaktických pomůcek a celkové vybavení třídy
  • Vzdělávání, při němž používáme zdravý rozum, inspirujeme se konceptem Komenského Škola hrou, teorií Konstruktivismu – konstruktivní škola a rovněž zařazujeme prvky alternativních programů Začít spolu, Zdravá MŠ a pedagogika M. Montessori
  • Vzdělávání cíleně zaměřené na předškolní přípravu dětí na vstup do ZŠ v samostatné třídě
  • Zdravý způsob života s důrazem na pohybové činnosti dětí a správnou životosprávu a environmentální výchovu dětí 
  • a mnoho dalšího ...