Aktuality

Seznam přijatých dětí od školního roku 2023/2024

MATEŘSKÁ ŠKOLA PALOVÁČEK, s.r.o.

Seznam přijatých dětí od školního roku 2023/2024

MATEŘSKÁ ŠKOLA PALOVÁČEK, s.r.o. přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 

 

2329

Přijímá se od 1.9.2023

2301

Přijímá se od 1.9.2023

2302

Přijímá se od 1.9.2023

2303

Přijímá se od 1.9.2023

2304

Přijímá se od 1.9.2023

2314

Přijímá se od 1.9.2023

2305

Přijímá se od 1.9.2023

2325

Přijímá se od 1.9.2023

2307

Přijímá se od 1.9.2023

2318

Přijímá se od 1.9.2023

2324

Přijímá se od 1.9.2023

2309

Přijímá se od 1.9.2023

2310

Přijímá se od 1.9.2023

2311

Přijímá se od 1.9.2023

2312

Přijímá se od 1.9.2023

2322

Přijímá se od 1.9.2023

2306

Přijímá se od 1.9.2023

2327

Přijímá se od 1.9.2023

 

Vyvěšeno dne: 29.5.2023

 

Mgr. Lenka Macíčková

ředitelka školy

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola Palováček s.r.o., Suvorovova 199, 741 01 Šenov u Nového Jičína

 

Uzavření MŠ Palováček s. r. o. v době

letních - hlavních prázdnin

 

Ředitelka mateřské školy přerušuje provoz MŠ Palováček s.r.o. v době letních – hlavních prázdnin po dobu celozávodní dovolené společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Plastic Omnium Lighting Czech s.r.o. (3. týdny) v termínech:

 

                                                                                                                  7. 7. 2023

 

24. 7. 2023 – 13. 8. 2023.

 

Provoz MŠ bude od 6,00 do 16,00 hodin.

 

Další pokyny:

Dle ustanovení Školního řádu závaznou docházku svých dětí v době prázdnin zákonní zástupci zaznamenají do záznamových archů, které jsou vyvěšeny na nástěnkách jednotlivých tříd do čtrnácti dnů od zveřejnění seznamu. Zapsání dětí k docházce v době letních – hlavních prázdnin v záznamovém archu je závazné, tzn. nelze již děti dodatečně odhlásit v průběhu prázdnin (dětem budou počítány obědy po celou dobu zapsané docházky). Odhlášení je možné pouze po předložení potvrzení od lékaře o zdravotní nezpůsobilosti dítěte.

 

 

Prominutí úplaty

Úplata v době hlavních – letních prázdnin:

Úplata je prominutá pouze zákonnému zástupci dítěte, které nastoupí v následujícím školním roce k povinnému vzdělávání do Základní školy a dítě omluví z docházky na celé dva měsíce červenec, srpen.

 

Po prázdninách se budeme na vás těšit 4. září 2023.

Děkujeme za spolupráci.

 

Mgr. Lenka Macíčková

ředitelka MŠ Palováček s.r.o.