Prázdniny a volna


Mateřská škola Palováček s.r.o., Suvorovova 199, 741 01 Šenov u Nového Jičína

Uzavření MŠ Palováček s. r. o. v době letních - hlavních prázdnin

Ředitelka mateřské školy přerušuje provoz MŠ Palováček s.r.o. v době letních – hlavních prázdnin po dobu celozávodní dovolené společností Hanon Systems Autopal s.r.o. a Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Plastic Omnium Lighting Czech s.r.o. v těchto termínech:

22. 07. 2024 – 09. 08. 2024

26. 08. – 30. 08. 2024

Provoz MŠ bude od 6,00 do 16,00 hodin.

Další pokyny:

Dle ustanovení Školního řádu závaznou docházku svých dětí v době prázdnin zákonní zástupci zaznamenají do záznamových archů, které jsou vyvěšeny na nástěnkách jednotlivých tříd do čtrnácti dnů od zveřejnění seznamu. Zapsání dětí k docházce v době letních – hlavních prázdnin v záznamovém archu je závazné, tzn. nelze již děti dodatečně odhlásit v průběhu prázdnin (dětem budou počítány obědy po celou dobu zapsané docházky). Odhlášení je možné pouze po předložení potvrzení od lékaře o zdravotní nezpůsobilosti dítěte.

Prominutí úplaty Úplata v době hlavních – letních prázdnin:

Úplata je prominutá pouze zákonnému zástupci dítěte, které nastoupí v následujícím školním roce k povinnému vzdělávání do Základní školy a dítě omluví z docházky na celé dva měsíce červenec, srpen.

Po prázdninách se budeme na vás těšit 2. září 2024.

Děkujeme za spolupráci. Mgr. Lenka Macíčková ředitelka MŠ Palováček s.r.o.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Organizace školního roku 2023/2024 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.

Nejedná se tedy o výčet prázdnin určených pro MŠ, nicméně níže uvedené termíny často korespondují s omezeným provozem MŠ právě s ohledem na prázdniny v ZŠ (často mají děti z MŠ sourozence v ZŠ).

Č.j.: MSMT-12071/2022-2, dne 27. května 2022

 

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 19. 2. až 25. 2. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024

 

STÁTNÍ SVÁTKY

2023

28. 9.     Den české státnosti

28. 10.   Den vzniku samostatného československého státu

17. 11.   Den boje za svobodu a demokracii

24. 12.   Štědrý den

25. 12.   1. svátek vánoční

26. 12.   2. svátek vánoční

 

2024

1. 1.    Den obnovy samostatného českého státu

1. 1.    Nový rok

29. 3.  Velký pátek

1. 4.    Velikonoční pondělí

1. 5.    Svátek práce

8. 5.    Den vítězství

5. 7.    Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.    Den upálení mistra Jana Husa

 

Mgr. Lenka Macíčková

ředitelka MŠ Palováček s.r.o.